Експерт 1

Політичної партії "Успішна країна"

НОВОСТИ ЭКСПЕРТА
Податок на розкіш здатний значно підсилити українську медицину, - експерт

Введення в Україні податку на розкіш дозволило б щорічно отримувати до держбюджету додаткові 5 млрд гривень. Про це заявила голова партії «Успішна кра ...

Детальніше
Більшість українців за відставку Порошенка через офшорний скандал, - опитування

Жителі України не задоволені наявністю у президента країни Петра Порошенка офшорів і вважають, що він повинен скласти свої повноваження. Про це, посил ...

Детальніше
Українських підприємців потрібно захистити від податкових перевірок на три роки, - експерти «Успішної країни»

Для підтримки малого і середнього бізнесу України необхідно введення мораторію на податкові перевірки на строк не менше трьох років. Така норма містит ...

Детальніше
Через новий податок в Україні може значно зрости ціна на бензин

Українських автомобілістів чекає чергове подорожчання бензину. Нафта дешевшає, та вартість популярного нафтопродукту в Україні тільки зростає. Цього р ...

Детальніше
Марина Дєдушева: «Найбільше податків платить той, хто менше заробляє»

Марина Дєдушева про несправедливі податки, тиск на підприємців та форум у Харкові.

Детальніше
Українським підприємцям пропонують відмовитися від касових апаратів

В Україні є можливість повністю відмовитися від необхідності встановлення касових апаратів для малого та середнього бізнесу, якщо відповідним чином бу ...

Детальніше
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА К ПРИНЦИПАМ
Добрый день....Как мне платить налог как часное предприятие? Где можно прочитать информацию?

Шановний Дмитре! Відповідно до пункту 2 статті 55 Цивільного кодексу України суб'єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Якщо розглядати бажання займатись підприємницькою діяльністю, то для фізичних осіб - підприємців у Податковому кодексі України (надалі ПКУ) передбачений розділ XIV "Спеціальні податкові режими" відносно єдиного податку. Платники єдиного податку розділені на 4 групи. Перша група – фізичні особи - підприємці, що займаються виключно роздрібним продажем товарів. Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють діяльність з наданням побутових і інших послуг населенню та іншим платникам єдиного податку. Третя група - фізичні особи - підприємці і юридичні особи. Четверта група - в четверту групу можуть бути віднесені виключно виробники сільськогосподарської продукції. Четверта група - це результат трансформації фіксованого сільськогосподарського податку. Бажаємо Вам стати успішним підприємцем! Велике спасибі за співпрацю! ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

Детальнее
Здравствуйте. Может ли плательщик единого налога второй группы быть участником фондового рынка? Какой налог взымается и как часто нужно поддавать декларацию в налоговую?

Згідно з п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до другої групи суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. Пунктом 291.5 ст.291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які зокрема здійснюють: діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу; діяльність з управління підприємствами; а також страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів. Згідно з п.291.6 ст.291 ПКУ платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Статтею 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV (далі – ЗУ №3480-IV) визначено: 1. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). 2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку. Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками. Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом. Об'єднання професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України. Відповідно до ст.16 ЗУ №3480-IV професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством. На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність з управління активами інституційних інвесторів; депозитарна діяльність; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; клірингова діяльність. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України). Виходячи із вищезазначеного, фізичні особи - підприємці, що є платниками єдиного податку другої групи не можуть бути учасниками фондового ринку. Шановний Денис! Для політичної партії «Успішна країна» найважливішим пріоритетом є велике бажання зробити нашу країну стабільною та економічно розвиненою і на цьому шляху існує багато можливостей. Найголовніше – це політична воля та наполегливий труд за ради успішного майбутнього нашої країни. Зараз ми працюємо над написанням Справедливого Податкового Кодексу, тому запрошуємо Вас надсилати свої пропозиції та приєднуватися до обговорення. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

Детальнее
Куди і як сплачувати пф і податок на 3 катогоріі?я початківець,з 6 червня на 3 категоріі (категорію порадили в податковій).

Шановна Ірино, для отримання реквізитів казначейскіх рахунків (найменування отримувача коштів (орган ДФС), код за ЄДРПОУ, номер рахунку, банк отримувача коштів, код банку, код класифікації доходів) для перерахування єдиного соціального внеска та єдиного податку, Ви повинні звернутися за адресою Державної фіскальної служби, де Ви знаходитися на обліку як платник єдиного податку 3 групи. Ми глибоко переконані, що успіх України – це успіх кожного її громадянина. Тому партія «Успішна країна» поставила собі за мету створити такі умови, щоб кожен підприємець мав можливість реалізувати себе в Україні, щоб кожен українець, справедливо сплачуючи податки, мав можливість будувати своє власне майбутнє та майбутнє держави. ОБ’ЄДНУЄМОСЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО! РАЗОМ ЗМОЖЕМО БІЛЬШЕ! Зараз ми працюємо над написанням Справедливого Податкового Кодексу, тому запрошуємо Вас надсилати свої пропозиції та приєднуватися до обговорення. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

Детальнее
Какими налогами облагается фермерское хозяйство (земля по программе =Родовое поместье=) при условии, что на его территории есть постройки, к жилому фонду не относящиеся, и излишки продукции продаются?

Шановна Поліно! Щоб отримати земельну ділянку з цільовим призначенням «для ведення фермерського господарства», треба створити таке господарство. Відповідно до ст.1 Закону України 19.06.2003 №973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон №973-IV), фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець (ст.4 Закону №973-IV). В той же час, згідно з Законом України 15.05.2003 №742-IV «Про особисте селянське господарство» (далі – Закон №742-IV), особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до підприємницької діяльності (ст.1 Закону №742-IV). Відповідно до ст.5 Закону №742-IV, для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленому законом. Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого селянського господарства відповідно до закону. Тобто ця норма має на увазі те, що для ведення особистого селянського господарства ви можете використовувати також (окрім вказаних двох гектарів) земельні паї, які ви отримали під час паювання сільськогосподарських підприємств (наприклад, колгоспів). Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою власністю членів особистого селянського господарства відповідно до закону. Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства. Членам особистого селянського господарства земельні частки (паї) можуть виділятися в натурі (на місцевості) єдиним масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну власність (подружжя) відповідно до закону. У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має право на виділення належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості). Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2 гектара, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених статтею 121 Земельного кодексу України для ведення особистого селянського господарства. Відповідно до ст.123 Земельного кодексу України, особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки. У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею. Згідно зі статтею 22 Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування, у тому числі: а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Згідно зі статтею 1 Закону України від 05.07.2012 №5067-УІ «Про зайнятість населення», в Україні до зайнятого населення належать громадяни, що проживають на території держави на законних підставах, у тому числі: громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сімей, що беруть участь у виробництві, а також члени особистих селянських господарств, діяльність яких здійснюється відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство". Стаття 8 Закону №742-IV визначає, що члени особистих селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною. Статтею 4 Закону №742-IV передбачено, що облік особистих селянських господарств здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань статистики. Статтею 9 Закону №742-IV визначено, що члени особистих селянських господарств беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах у порядку, встановленому законом. Питання оподаткування податком на доходи фізичних осіб регулюється Розділом IV Податкового Кодексу України (далі ПКУ). Відповідно до пп.165.1.24 п.165.1 ст.165 ПКУ не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення: • садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; • особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються. Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах. При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки. Форма довідки встановлюється у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу для податкових декларацій. При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок. У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана надати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах. Поліно, питання оподаткування податком на майно регулюється Розділом ХII ПКУ. Відповідно до статі 266 ПКУ податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачують у 2016 році фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Цього року платники податку – юридичні особи сплачуватимуть податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2016 рік. Ставки на поточний рік встановлюються рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад. Відповідно до пункту 266.5 статті 266 ПКУ ставка податку встановлюється у розмірі, що не перевищує 3 відс. розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня (41,34 грн.) за 1 кв. метр бази оподаткування. Окрім того, власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), платитимуть додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об'єктів житлової нерухомості (його частку). Не є об’єктом оподаткування будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств (пп. є) п. 266.2.2. статті 266 ПКУ); будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності (пп. ж) п. 266.2.2. статті 266 ПКУ). Платники – фізичні особи у 2016 році сплачуватимуть податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2015 рік, за ставками та з використанням пільг, які застосовувались при розрахунку податку минулого року. Ставки на 2015 рік на житлову та нежитлову нерухомість були встановлені минулого року рішенням відповідних рад, але не вище 2 відс. розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року (24,36 грн.) за 1 кв. метр бази оподаткування для житла та не вище 1 відс. мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості (12,18 грн.). Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб: база оподаткування об’єктів житлової нерухомості зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний податковий (звітний) рік. Пільги з податку (що сплачується на відповідній території) з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на 2015 рік торік встановили сільські, селищні, міські ради. Окремі ради збільшили на 2015 рік відповідну граничну пільговану межу для житла та передбачили додаткові пільги для фізичних осіб – з об'єктів житлової нерухомості, виходячи з майнового стану та рівня доходів таких осіб, а з об’єктів нежитлової нерухомості – в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування. Водночас до окремої нерухомості фізичних осіб не можуть бути застосовані пільги: - на об’єкт/об’єкти оподаткування, площа якого/яких перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування; - на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). До 1 липня 2016 року за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичної особи – платника податку на нерухоме майно буде направлено (вручено) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку з зазначенням відповідних платіжних реквізитів. Термін сплати податку – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Платники – фізичні особи додаткові 25000 гривень на рік за житло, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку) будуть сплачувати у 2017 році (за 2016 рік). Поліно, відповідно до статі 267 ПКУ податок транспортний податок за легкові автомобілі сплачують власники - фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти у 2016 році за 2016 рік за ставкою 25000 гривень на рік за кожен автомобіль. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня (1,03 млн.грн.). Середньоринкова вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства. Пільги зі сплати транспортного податку Податковим кодексом України не передбачені. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і до 20 лютого 2016 року подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється державною податковою інспекцією за місцем реєстрації платника податку. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилається (вручається) платнику до 1 липня поточного року. Відповідно до статі 269 ПКУ земельний податок сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. Особливості справляння земельного податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Кодексу. Об'єктами оподаткування земельним податком є: земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; та земельні частки (паї), які перебувають у власності. (ст.270 ПКУ) Базою оподаткування земельним податком є: - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ст.289 ПКУ; - площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Відповідно до статті 274 ПКУ ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). Від сплати податку звільняються (ст.281 ПКУ): - інваліди першої і другої групи; - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; - пенсіонери (за віком); - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: - для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари; - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара; - для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара; - для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; - для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. Крім того, від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Поліно, форма оподаткування залежить від Вашого особистого вибору та конкретних обставин Вашої діяльності. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

Детальнее
Які галузі, на вашу думку, є пріоритетними для України?

Доброго дня! Дякуємо за запитання! Відповідно до Закону України від 11.07.2001 № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» встановлено перелік пріоритетних галузей: • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; • інформаційні та комунікаційні технології; • енергетика та енергоефективність; • раціональне природокористування; • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; • нові речовини і матеріали. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

Детальнее
Фізособа, засновник юридичного приватного підприємства, передала в статутний фонд на баланс цього підприємства для ведення господарської діяльності нежитлове приміщення. Хто повинен сплачувати податок на нерухомість, підприємство чи фізособа?

Шановна Ірино, дякуємо Вам за запитання. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (підпункт 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (підпункт 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 Кодексу). Відповідно до підпункту 266.3.2 пункту 266.3 статті 266 Кодексу база оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. Відповідно до підпункту 266.3.3 пункту 266.3 статті 266 Кодексу база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. Таким чином, Ірино, у Вашому випадку, на якого суб’єкта господарювання оформлені документи, що підтверджують право власності на вказане нежитлове приміщення, той і є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

Детальнее
1 2 3 4 5 6 7 8