Українським Підприємцям

Отримати пакет документів

«Я хочу працювати чесно, щоб моя країна була успішною», — з гордістю говорить Олег, власник невеличкого магазину в Полтаві. На вхідних дверях його крамниці красується стікер «Ми хочемо сплачувати справедливі податки».

Такі наклейки сьогодні можна побачити на тисячах вхідних дверей та вітрин українських магазинів і підприємств.

Саме так ми, українські підприємці, демонструємо свою громадянську позицію та висловлюємо протест проти несправедливих податків!

Цією наклейкою ми хочемо показати: нам набридло загинатися під непосильним тягарем податків, тарифів, валютних коливань, в той час коли олігархи безперешкодно виводять свої нечесно зароблені капітали в офшори.

Ми хочемо, щоб нас бачили: на нас, звичайних підприємцях, тримається держава! Ми хочемо чесно працювати та платити справедливі податки. І наш голос повинен бути почутим! Хочеш справедливості та чесних податків? Приєднуйся до нас!

Скачати наклейку та комплект для акції можна тут.

Онлайн
консультації
29.11.2016, Ірина Панасюк
Ответов: 1
Доброго дня. На яку систему оподаткування вигідно оформитись новоствореному фермерському господарству? Дякую.

Відповідно до глави 1. розділу XIV «Податкового кодексу України» від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями), (надалі - Податковий кодекс України), для сільськогосподарських товаровиробників передбачена спрощена система оподаткування. Такі підприємства можуть перейти на сплату єдиного податку четвертої групи. Основною умовою переходу є дотримання частки сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік, яка має дорівнювати або перевищувати 75%. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, приєднання чи перетворення можуть бути платниками податку в рік утворення чи в рік перетворення. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками єдиного податку з наступного року. Новоутворені сільськогосподарські підприємства можуть бути платниками єдиного податку з наступного року. Для них попереднім податковим (звітним) роком є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Якщо підприємство утворилось, наприклад, у жовтні 2016 року, то при дотриманні 75-ти відсоткового критерію воно може бути платником єдиного податку 4 групи у 2017 році. Не можуть бути платниками єдиного податку 4 групи сільгосптоваровиробники: • у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини); • що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції; • які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Для підтвердження або набуття статусу платника єдиного податку 4 групи у 2017 році сільськогосподарські товаровиробники у термін не пізніше 20 лютого 2017 року має подати: • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок, — контролюючому органу за своїм місцезнаходженням; • звітну податкову декларацію на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки; • розрахунок частки сільськогосподарського товаро виробництва — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок; • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю). При визначенні податкового зобов’язання із єдиного податку 4 групи на 2017 рік необхідно звернути увагу на правильність відображення у податковій звітності об’єкта та бази оподаткування, а також ставки єдиного податку. Об’єктом оподаткування єдиним податком 4 групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, у т. ч. на умовах оренди. Підставою для нарахування єдиного податку 4 групи є дані державного земельного кадастру та/або дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Базою оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників — платників єдиного податку 4 групи є нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та земель водного фонду. Ставки єдиного податку 4 групи становлять: для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,81%; для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,49%; для багаторічних насаджень - 0,49%; для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16%; для земель водного фонду - 2,43%; для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5,4%. Єдиний податок сплачується платниками 4 групи щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Сплата здійснюється у таких розмірах: за перший та другий квартали — по 10%, третій квартал — 50%, четвертий — 30%. При цьому податковим звітним податковим періодом для таких платників є календарний рік. Платники єдиного податку 4 групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності лише з таких податків і зборів: • податку на прибуток підприємств; • податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, що сплачується ними; • податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; • рентної плати за спеціальне використання води. Відповідно до ст.209 Податкового кодексу України сільськогосподарське підприємство може застосувати спеціальний режим оподаткування ПДВ. З 2016 року по операціях в межах спеціального режиму оподаткування відкриваються наступні рахунки по різних операціях. Зокрема: 1. рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів до Державного бюджету України та на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для здійснення операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19статті 209 Податкового кодексу України), за балансовим рахунком 3753 - розподіл сум ПДВ відбувається в пропорції 50% - до бюджету, 50% - на спеціальні рахунки підприємства; 2. рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів до Державного бюджету України та на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для здійснення операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 209 Податкового кодексу України, за балансовим рахунком 3754 - розподіл сум ПДВ відбувається в пропорції 85% - до бюджету, 15% - на спеціальні рахунки підприємства; 3. рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів до Державного бюджету України та на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для здійснення операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Податкового кодексу України, за балансовим рахунком 3755 - розподіл сум ПДВ відбувається в пропорції 20% - до бюджету, 80% - на спеціальні рахунки підприємства Платники податку отримають повідомлення про відкриття таких рахунків за допомогою електронного повідомлення про відкриття рахунків у банківських установах за допомогою своїх програмних засобів для подання звітності в електронному вигляді. Необхідно зазначити, що сільськогосподарський товаровиробник самостійно обирає ту систему оподаткування, яка для нього є найбільш оптимальною. При обранні спрощеної системи оподаткування, у будь-якому випадку, він несе відповідальність за своєчасність подання податкових декларацій, правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку та інших податків і зборів, платником яких він є відповідно до норм Податкового кодексу України. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

26.08.2016, Максим Антонов
Ответов: 1
Подлежат ли налогообложению сделки по продаже драгоценностей, и если да - то каков их размер?

Максим, в соответствии с п. 164.2.18 п.164.2 ст.164 Налогового кодекса Украины в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается доход, полученный плательщиком налога за сданный (проданный) им лом драгоценных металлов, кроме дохода, полученного за лом драгоценных металлов, проданный Национальному банку Украины. При выплате доходов за сданный (проданный) плательщиком налога лом драгоценных металлов лицо, которое его закупает, считается налоговым агентом и обязана уплатить налог с суммы такой выплаты по ставке, установленной разд. IV НКУ. В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включается сумма дохода, полученная налогоплательщиком за лом драгоценных металлов, проданный Национальному банку Украины (п.п. 165.1.25 п. 165.1 ст. 165 НКУ). *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

26.08.2016, Андрей Корабков
Ответов: 1
Ваш эксперт может посоветовать: мы получили в наследство дом матери, посмотрели документы - а земля там не указана.. Вроде бы всю жизнь дом на ней стоит, а получается что мы по беспределу ее захватили? Что делать?

Андрей, использование земли в Украине является платным. Плательщиками налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи. Объектами налогообложения являются земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании. К лицу, которое приобрело право собственности на жилой дом (кроме многоквартирного), здание или сооружение, переходит право собственности/пользования на земельный участок, на котором они размещены, без изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего землевладельца (землепользователя). Итак, физические лица, которые не оформили в соответствии с законодательством право собственности или право пользования землей, однако получили это право в соответствии с гражданско-правовой сделкой, решением суда, решением органов исполнительной власти или органов местного самоуправления должны платить земельный налог на общих основаниях. Кроме того, статьей 55 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность: - За уклонение от утвержденных в установленном порядке проектов землеустройства - наложение штрафа на граждан от пяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан. *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

26.08.2016, Vera Novikova
Ответов: 1
Доброго дня! Хочу подарувати право власності на свій пай брату. Скільки здере з мене нотаріус? Чи необхідно вносити зміни до облікових даних, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці?

Vera, враховуючи те, що договір дарування Сертифікату про право власності на земельну частку (пай), має майновий характер, то державне мито при його нотаріальному посвідченні справляється за ставкою 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

26.08.2016, Марина Ильяшик
Ответов: 1
Моїй дитині 10 років. Я оформлюю документи на виїзд за кордон? Повинна я буду платити державне мито?

Марина, відповідно до п.25 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 “Про державне мито” (із змінами та доповненнями) особи, які не досягли 16-річного віку, звільняються від сплати державного мита за видачу їм документа на виїзд за кордон. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

26.08.2016, Олег Олегович Чечелюк
Ответов: 1
Доброго дня, у мене є право користування земельною ділянкою на 20 соток, проте нема землевідводу. Сусід, з яким я в контрах, пообіцяв, що напише на мене заяву та мене нібито навіть запроторять у буцегарню за самовільне зайняття моєї ділянки. Сусід бреше, собака, чи так і є?

Олег Олегович, статтею 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено: - за відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою - накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; - за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, - накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

26.08.2016, Виктория Бодратенко
Ответов: 1
Вы много пишете о несправделивом налоге на недвижимость. и я с вами согласна. Скажите, кто вообще додумался взымать налог за погреба, навесы и уличные туалеты в домах? Просто в глаза этому идиоту хочется посмотреть

Виктория, налог на недвижимость в Украине относится к числу местных налогов в Украине. Из его полного названия – налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – можно понять, что относится к объектам налогообложения. Непосредственными объектами выступают квартиры, жилые дома и прочая недвижимость. Так, с 1 января 2013 года вступила в силу норма Налогового кодекса, согласно которой жилая недвижимость, находящаяся в собственности как физических, так и юридических лиц (в том числе и нерезидентов), облагалась налогом. Однако, 4 июля 2013 года Верховная Рада освободила физлиц от уплаты в 2013 году налога на недвижимое имущество, тем самым перенеся срок вступления нормы в силу на 1 января 2014 года. С 2015 года объектом налогообложения является любая недвижимость, как жилая, так и нежилая. Закон предусматривает льготы по уплате налога на недвижимость, состоящие в уменьшении налоговой базы для определенных объектов налогообложения на фиксированное число. Вероятно, для лучшего понимания следует говорить не о льготе в ее классическом виде, а о предельных размерах жилой площади, которая не подлежит налогообложению. Установлены следующие размеры уменьшения налоговой базы (льготы) для физических лиц по объектам жилой недвижимости: • для квартиры/квартир – суммарная льгота (независимо от кол-ва домов) 60 кв. м; • для жилого дома/домов – суммарная льгота (независимо от кол-ва домов) 120 кв. м. • при владении разнотипными объектами (квартирой и домом) - суммарная льгота 180 кв. м.*Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

26.08.2016, Богдан Сук
Ответов: 1
Сейчас гостил в Кировограде-Кропивницком, и возник у нас спор с друзьями: я говорю, что с учетом их переименований им надо перерегистрировать предприятие, а мои знакомые говорят, что никаких указаний на этот счет не было..

Богдан, в случае переименования названия города, улицы и так далее налогоплательщикам необходимо подать: - сведения о которых включаются в ЕГР, сообщают об изменении указанных данных в ЕГР и не подают заявления по ф. № 1-ОПП и ф. № 5-ОПП в контролирующие органы по местонахождению/месту жительства; - сведения о которых не включаются в ЕГР, должны подать заявление по ф. № 1-ОПП или по ф. № 5-ОПП информации о таких изменениях в контролирующий орган по местонахождению/месту жительства. *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

26.08.2016, Миха Моисеенко
Ответов: 1
Пришла проверка к нам, назвала цену, чтобы отстали. Я не согласился, теперь роют наложить штрайные санкции... внимание(!!!!) за нарушение валютного законодательства. Это вообще насколько законно?

Миха, штрафные санкции к субъекту хозяйствования за нарушение валютного законодательства применяются Национальным банком Украины. *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

26.08.2016, Татьяна Носова
Ответов: 1
Мы своей семьей хотим оказать помощь детскому дому семейного типа, который организовали под Киевом родители-переселенцы. А нас на работе предупредили, что с учетом манечки е-декларирования, лучше все провести официально. Но тут ведь будут налоговые обязательства?

Татьяна, целевая благотворительная помощь, полученная детскими домами семейного типа или приемными семьями, освобождается от налогообложения, если ее сумма (стоимость) не превышает триста тысяч гривен в течение отчетного налогового года во время действия договора государственной опеки. Удачи Вам в добрых делах, Татьяна! *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

24.08.2016, Сергей
Ответов: 1
Я ликвидатор аварии на ЧАЭС 1й категории, инвалид войны 2й группы. Какие льготы я имею по налогообложению недвижимости?

Добрый день, Сергей! Благодарим за вопрос. В соответствии со статей 266 Налогового Кодекса Украины (далее - НКУ) объектом налогообложения является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его часть, база налогообложения – общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости. В соответствии с подпунктом 266.2.2 статьи 266 Налогового Кодекса Украины не являются объектом налогообложения: а)объекты жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, созданных ими в установленном порядке, которые полностью содержатся за счет соответствующего государственного бюджета или местного бюджета и являются неприбыльными ; б)объекты жилой и нежилой недвижимости, которые расположены в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенных законом, в том числе их доли; в)здания детских домов семейного типа; г)общежития; г)жилая недвижимость, которая непригодна для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признана таковой согласно решению сельского, поселкового, городского совета; д)объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, принадлежащие детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, признанным таковыми в соответствии с законом, детям-инвалидам, которые воспитываются одинокими матерями (отцами), но не более одного такого объекта на ребенка; е)объекты нежилой недвижимости, которые используются субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность в малых архитектурных формах и на рынках; є)здания промышленности, в частности производственные корпуса, цеха, складские помещения промышленных предприятий; ж)здания, сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей, предназначенные для использования непосредственно в сельскохозяйственной деятельности; з)объекты жилой и нежилой недвижимости, находящиеся в собственности общественных организаций инвалидов и их предприятий; и)объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, и используются исключительно для обеспечения их уставной деятельности, включая те, в которых осуществляют деятельность основанные такими религиозными организациями благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и т.п.), кроме объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и / или хозяйственная деятельность; і)здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и источников финансирования, используемые для предоставления образовательных услуг. Сергей, из норм действующего НКУ, Вы как плательщик налога – физическое лицо имеете право воспользоваться льготой по налогу на недвижимость, предусмотренной подпунктом 266.4.1 статьи 266 НКУ, а именно: база налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе его частей, которые принадлежат физическому лицу-плательщику налога, уменьшается: а) для квартиры/квартир независимо от их количества – на 60 кв.метров; б) для жилого дома/домов независимо от их количества – 120 кв.метров; в) для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей ( в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей), - 180 кв.метров. Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый (отчетный) период (год). Кроме того, в соответствии с подпунктом 266.4.2 статьи 266 НКУ органам местной власти делегировано право устанавливать льготы по налогу на недвижимость для физических лиц исходя из их имущественного состояния и уровня доходов. Плательщики – физические лица в 2016 году уплачивают налог за жилую и нежилую недвижимость за 2015 год по ставкам и с использованием льгот, которые действовали в 2015 году. Порядок начисления и сроки уплаты налога не изменились. Ставки налога на 2015 год на жилую и нежилую недвижимость были установлены в прошлом году решениями органов местной власти. А именно: не выше 2 % размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2015 года (24,36 грн.) за 1 кв. метр базы налогообложения для жилой и не выше 1 % размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2015 года за 1 кв. метр для объектов нежилой недвижимости (12,18 грн.). СЕРГЕЙ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ И НАПИСАНИЮ СПРАВЕДЛИВОГО НАЛОГОВОГО КОДЕКСА! ВМЕСТЕ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! ПЛАТЯТ ВСЕ ИЛИ НИКТО! *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

20.08.2016, Віктор
Ответов: 1
Які строки оскарження рішення органу місцевого самоврядування та повідомлення - рішення податкової?

Шановний Вікторе, дякуємо за Вашу активність. Законодавством України передбачено право особи, чиї права порушено, обирати спосіб захисту шляхом звернення до вищестоящого в порядку відомчої підлеглості органу чи службової особи або шляхом безпосереднього звернення до суду. При цьому подання скарги до вищестоящих органів не позбавляє особу права звернення до суду. Громадянин може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування у порядку підлеглості вищому органу особисто або через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками. Статтею 17 Закону України „Про звернення громадян" передбачено, що скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України. Вікторе, порядок оскарження податкових повідомлень-рішень( рішень) контролюючого органу викладено у статті 56 діючого Податкового Кодексу України (далі – ПКУ). Так, у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.(пункт 56.2 статті 56 ПКУ) Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. (пункт 56.3 статті 56 ПКУ) Якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу. (пункт 56.12.статті 56 ПКУ). Рішення, прийняті контролюючим органом, також, можуть бути оскаржені в судовому порядку. ВІКТОРЕ, ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ОБГОВОРЕННЯ ТА НАПИСАННЯ СПРАВЕДЛИВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ! РАЗОМ ЗМОЖЕМО БІЛЬШЕ! ПЛАТЯТЬ ВСІ АБО НІХТО! ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

20.08.2016, Віктор
Ответов: 1
Чи припиняє дію податкове повідомлення - рішення про сплату податку на нерухомість при поданні позову на рішення місцевої ради щодо встановлення ставок податку на нерухомість. Якщо зупиняє, то яким правовим актом підтверджується? З повагою, Віктор

Доброго дня, Вікторе! Дякуємо Вам за актуальне запитання. Діючим Податковим Кодексом України (далі - ПКУ) передбачено лише такі випадки призупинення сплати податкового повідомлення-рішення про нараховані податки, а саме: якщо податкове повідомлення - рішення, прийняте контролюючим органом, оскаржується в адміністративному або судовому порядку (Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів). Відповідно до статті 56 ПКУ, Вікторе, у разі якщо Ви вважаєте, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству, Ви маєте право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу. (пункт 56.12. ст.56 ПКУ). Так, Вікторе, скарга, подана із дотриманням строків, визначених статтею 56 ПКУ, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. Тобто, Вікторе, діючими нормами ПКУ не передбачено припинення дії податкового повідомлення - рішення про сплату податку на нерухомість при поданні позову на рішення місцевої ради щодо встановлення ставок податку на нерухомість. ВІКТОРЕ, ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ОБГОВОРЕННЯ ТА НАПИСАННЯ СПРАВЕДЛИВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ! РАЗОМ ЗМОЖЕМО БІЛЬШЕ! ПЛАТЯТЬ ВСІ АБО НІХТО! ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

10.08.2016, Тетяна
Ответов: 1
Доброго дня. В квітні 2015 року мною було придбано автомобіль Porsche Panamera 2010 року випуску, тобто на момент придбання автомобіля йому вже виповнилось 5 років. Під час придбання зазначеного автомобіля мною було сплачено усі необхідні податки та збори до Державного бюджету України. Про існування ж транспортного податку я безпосередньо дізналася лише через півроку після покупки мною авто, а саме в жовтні 2015 року коли на мою поштову адресу надійшло повідомлення – рішення від позивача з вимогою сплатити

Доброго дня, Тетяно! Дякуємо за цікаве питання! 01 січня 2015 року набрав чинності Закон України № 71-VIII від 28 грудня 2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким шляхом викладення в новій редакції статті 267 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) було введено новий транспортний податок. Введення транспортного податку за 2015 рік у грудні 2014 року для власників легкових автомобілів, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см., призвело до неоднозначних висновків у судових органах щодо правомірності нарахування контролюючими органами податкових зобов’язань з транспортного податку. Так, суди відміняють податкові повідомлення – рішення про вимогу сплати транспортного податку на «розкішні» автомобілі, направлені контролюючими органами у 2015 році. Наприклад, постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 14 грудня 2015 року по справі № П/811/3341/15 було задоволено позов власника легкового транспортного засобу та визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення – рішення, яким визначено суму транспортного податку. Суд прийшов до висновку,що приписи податкового законодавства доводять відсутність у позивачки обов'язку сплачувати транспортний податок у 2015 році. Зокрема, виходячи з такого основного принципу податкового законодавства як стабільність (підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу), суд роз'яснив, що зміни в будь-яких елементах податків та зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Подібні позови задовольняються і в Києві. Так, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 12 січня 2016 року по справі № 826/18339/15 задоволені позовні вимоги власника авто про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Крім того, Тетяно, слід зазначити, що новий транспортний податок є місцевим податком, а тому умовою його застосування є наявність рішення місцевої ради, яке, в свою чергу, також має певний порядок опублікування та виконання. Так, згідно з пунктом 8.3 статті 8 ПКУ до місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. Згідно з пунктом 10.2 статті 10 ПКУ місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Згідно з пунктом 10.4 статті 10 ПКУ установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. Отже, підставою для сплати місцевого податку є відповідне рішення міської ради, а не лише відповідна норма ПКУ, яка набрала чинності. У той же час є відповідний порядок встановлення місцевого податку та застосування відповідного рішення міської ради. Так, Ви посилаєтесь на рішення Дніпропетровської міської ради від 28.01.2015 року № 7/60 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 року № 5/6 «Про місцеві податки та збори на території міста» яким встановлено новий податок на майно (транспортний податок). Однак, згідно з пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Згідно зі ст. 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Отже, 2015 - це плановий період, а 2016 рік - вже бюджетний період. Таким чином, транспортний податок за 2015 рік не повинен нараховуватись, оскільки це місцевий податок, який приймається міської радою (з урахуванням норм ПК), однак умови якого виконуються у певному порядку з урахуванням його опублікування. На даний час є цікава ухвала ВАСУ від 01.12.2015 року у справі № 361/2373/15-а (№ в ЄДРСРУ 53972318), згідно з якою суд касаційної інстанції погодився із судами попередніх інстанцій, які дійшли висновку, що оскільки рішення Броварської міської ради Київської області «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на території м. Бровари на 2015 рік» прийнято 30.01.2015 року, тобто після 15.07.2014 року, то застосування його положень з метою оподаткування може мати місце не раніше наступного бюджетного періоду, тобто не раніше 2016 року. Тетяно, у викладеній Вами ситуації, тільки Вам приймати рішення чи сплачувати нараховану суму податку чи звернутися з позовною заявою до суду про визнання протиправним та скасування податкового – рішення з вимогою сплатити транспортний податок за 2015 рік. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

08.08.2016, Оксана Ткаченко
Ответов: 1
Спасибо огромное за ответ. Какой именно документ мне должен выдать сельсовет? Они говорят, что могут дать справку (довідку) что жилье непригодно к проживанию. Такой документ должен быть? Это произвольная форма справки? И куда её надо предоставить?

Добрый день, Оксана! Благодарим Вас за вопросы. В соответствии с абзацем г) подпункта 266.2.2 статьи 266 Налогового Кодекса Украины (далее- НКУ) не являются объектом налогообложения жилая недвижимость, которая  непригодна для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признана таковой согласно решению сельского, поселкового, городского совета. То есть, такой документ должен оформляться в виде решения. Вышеуказанное решение принимается органом местного самоуправления на основании заключения о непригодности жилых домов (помещений) для проживания. Такое заключение производится после обследования жилья, проводимого по правилам Положения о порядке обследования состояния жилых домов с целью установления их соответствия санитарным и техническим требованиям и признания жилых домов и жилых помещений непригодными для проживания, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 26 апреля 1984 г. N 189. Решение органа местного самоуправления должно быть оформлено в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в центральных органах исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, местных органов исполнительной власти, утвержденных постановлением КМУ от 30 ноября 2011 года №1242. Оксана, в соответствии с подпунктом 266.7.3 статьи 266 НКУ Вы имеете право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту проживания (регистрации) для проведения сверки данных относительно объектов жилой и/или нежилой недвижимости и предоставления документов, которые являются основанием для освобождения от начисления и уплаты налога на недвижимость. В Вашем случае, Оксана, письменное заявление и копию решения необходимо предоставить в тот контролирующий орган, который направил Вам уведомление – решение об уплате налога на недвижимость, которая непригодна для проживания. Присоединяйтесь к написанию Справедливого Налогового Кодекса. Объединим свои усилия ради успеха! Вместе сможем больше! ПЛАТЯТЬ ВСЕ ИЛИ НЕ ПЛАТИТ НИКТО! *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.​

06.08.2016, Анастасія
Ответов: 1
Вже досить тривалий час я є фізичною особою підприємцем та маю у власності житловий будинок і земельну ділянку біля нього. В зазначеному будинку розташований косметологічний кабінет, в якому я і проваджу свою підприємницьку діяльність, також в мене є нежитлове приміщення в житловому будинку в якому знаходиться ще один мій косметологічний кабінет. Нещодавно на мою адресу прийшло податкове повідомлення з вимогою сплатити 3000 грн. земельно податку. Я є платником єдиного податку 2 групи. У зв`зку з чим в мене

Доброго ранку, Анастасіє! Дякуємо за запитання. Відповідно зі статтею 269 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. Статтею 270 ПКУ визначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (пункт 286.1 статті 286 ПКУ). Особливості справляння земельного податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу (пункт 269.2 статті 269 ПКУ). Так, відповідно до пункту 297.1 статті 297 ПКУ - платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. Господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (п.п. 14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу). Виходячи з вищевикладеного, Анастасіє, власник земельної ділянки, що є платником єдиного податку другої групи не сплачуватиме земельний податок за земельну ділянку, яка використовується ним для здійснення господарської діяльності, але нестиме обов’язок зі сплати земельного податку, якщо земельна ділянка для провадження господарської діяльності ним не використовується. Анастасіє, якщо земельні ділянки використовується Вами для здійснення господарської діяльності, то Ви відповідно до статті 56 ПКУ маєте право звернутися про перегляд отриманого податкового повідомлення – рішення до контролюючого органу вищого рівня із скаргою (протягом 10 календарних днів , що настають за днем отримання такого рішення) або з позовом - до суду. Приєднуйтесь до обговорення Справедливого Податкового Кодексу. Разом зможемо більше. Платять всі, або ніхто. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

01.08.2016, Оксана Ткаченко
Ответов: 1
А как будет считаться налог, если 2 квартиры в разных областях Украины? и можно ли как-то узнать, будет ли налог считаться, если квартиры для проживания не годятся, нет ни света, ни воды ни отопления?

Добрый день, Оксана! Благодарим Вас за вопросы. Действующим Налоговым кодексом Украины (далее- НКУ) предусмотрено, что при наличии в собственности налогоплательщика более одного объекта жилой недвижимости одного или разных типов, в том числе их долей, налог исчисляется исходя из суммарной общей площади таких объектов, уменьшенной согласно подпункту 266.4.1 пункта 266.4 статьи 266 НКУ, и льготы органов местного самоуправления с необлагаемой площади таких объектов (в случае ее установления), и соответствующей ставки налога. Исчисление суммы налога с объекта / объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) собственника такой недвижимости исходя из общей площади каждого из объектов нежилой недвижимости и соответствующей ставки налога. То есть, Оксана, налогом облагается суммарная площадь всех объектов недвижимости, которые есть в собственности гражданина. Местонахождение этой недвижимости влияет только на ставку налога, которая устанавливается органами местного самоуправления. Например, у физического лица есть право собственности на две квартиры — в городах Харькове и в Хмельницком. Получается, что на квартиру в Харькове налог будет рассчитываться по одной ставке (которая установлена харьковскими городскими властями), а на квартиру в Хмельницком — по другой ставке (которая установлена городскими властями Хмельницка). Но база налогообложения будет общей — то есть площадь этих квартир суммируется, из полученного числа исключается необлагаемая налогом площадь, а на оставшиеся квадратные метры налог рассчитывается пропорционально площадям этих квартир. Оксана, согласнo пункту 266.3 статьи 266 HКУ базой налогообложения являетcя общая площадь объектa жилой и нежилой недвижимоcти. В соответствии с абзацами б) и г) подпункта 266.2.2 статьи 266 Налогового Кодекса Украины не являются объектом налогообложения: б)объекты жилой и нежилой недвижимости, которые расположены в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенных законом, в том числе их доли; г)жилая недвижимость, которая  непригодна для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признана таковой согласно решению сельского, поселкового, городского совета. Таким образом, Оксана, в случае, если Ваша жилая недвижимость непригодна для проживания, Вам необходимо обратиться за соответствующим решением в сельский, поселковый или городской совет. Присоединяйтесь к написанию Справедливого Налогового Кодекса. Объединим свои усилия ради успеха! Вместе сможем больше! ПЛАТЯТЬ ВСЕ ИЛИ НЕ ПЛАТИТ НИКТО! *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

29.07.2016, Александр Горелов
Ответов: 1
Если я купил недвижимость в Болгарии мне нужно что платить в Украине? Должен я вообще это жилье указывать в декларации?

Добрый день, в соответствии со ст. 266 Налогового кодекса Украины – плательщиками налога на недвижимость, отличного от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются собственниками жилой и(или) нежилой недвижимости. *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.​

29.07.2016, Вероника Цьонь
Ответов: 1
Що заважає автоматично повертати ПДВ?

Доброго дня, автоматичне відшкодування ПДВ регулюється ст.200 Податкового кодексу України. Критерії автоматичного відшкодування ПДВ визначені безпосередньо в ст.200.19 Податкового кодексу України. ***Відповіді, надані експертами партії "Успішна країна", підготовлені в рамках обговорення концепції Справедливого Податкового кодексу і носять рекомендаційний характер.

29.07.2016, Катерина Мирошниченко
Ответов: 1
Я предприниматель и получила гранд международной организации Global Fund for Women. Я должна указывать его в декларации? С них надо платить налог в бюджет?

Добрый день, Глобальный Фонд для Женщин (Global Fund for Women) финансирует женские организации, чья деятельность направлена на продвижение прав женщин и девочек; принимает заявки от самих организаций, а не от частных лиц. Возможно, нам не до конца ясна Ваша ситуация, просим пояснения. *Ответы, предоставленные экспертами партии "Успішна країна", подготовлены исходя из вопросов в рамках обсуждения концепции Справедливого Налогового кодекса и носят рекомендательный характер.

1 2 3
Отримати пакет документів на пошту